Estás viendo CONSEJOS PARA DISFRUTAR DE LA VIDA

  • A FER BUNYOLS

    A FER BUNYOLS

    RECEPTA PER A FER BUNYOLS D’ARRÒS

    Esta és una recepta que Remedios Lledó li donà a sa filla Reme Pastor i a les seues nores, Marisol Buades i Lolita Gosálbez, i juntes feren bunyols fins al 1982; hui només la pot fer servir, gram amunt gram abaix, Marisol, qui me l’ha donà a mi perquè us l’explique i la practiqueu i, si sou capaços, la milloreu. Però això vos ocuparà molts anys. Us recorde que si “tens filles menjaràs bunyols”, o bones nores, també afegiria hom.

    Leer más